Kolonnekørsel.

 

Almindelige regler for kolonnekørsel. 1. Indtag en zig - zag formation fra starten, og hold denne  under hele turen. Frontkøreren placerer sig altid som "Venstrekører". Det samme gør sidste kører som lukker af for bagfra kommen trafik.


2. Find din plads i kolonnen. Den valgte plads er din, og er din blivende plads til næste stop.


3. Er du fx. "Venstrekører", bliver du ved med at køre i venstre side af vejbanen. Hold hele tiden din bane - også i sving, kryds og rundkørsler. Snit aldrig hjørnerne, og lad være med at slingre fra side til side eller ligge i midten af kolonnens rækker.


4. Overhal aldrig forankørende i din række.


5. Hold afstand til forankørende i samme spor - ca. 10 m. ved 45 km / t - og lidt længere ved højere hastigheder.


6. Er der en kører som falder fra under kørslen, fortsætter man med at holde sin plads i kolonnen indtil næste stop, f.eks. et vejkryds. Først da, rykker man rykker op og fylder hullet ud. Man bliver i samme række og de bagved kørende følger med op. Dvs. hele rækken rykker op, "venstrekører" forbliver "venstrekører" og "højre kører" forbliver "højre kører".


7. Skift aldrig række under kørslen, da det giver uro og usikkerhed i kolonnen, og der opstår derved let farlige situationer.


8. Ved indgangen til rundkørsler: Her bliver man på sin plads i rækken - dvs. du bruger den del af vejbanen du også bruger ved lige vejstrækninger.


9. Ved udkørsel til anden vej eller kryds hvor der stoppes, rykker kolonnen sammen sådan, at man holder 2 og 2 ved siden af hinanden, for straks ved start, at indtage zig - zag formationen igen.


10. Ved kørsel på smalle veje: Her er det nødvendigt at køre i enkelt kolonne. Frontkøreren trækker ind i højre vejbanehalvdel og resten af kolonnens venstre kørere følger, med stor forsigtighed, efter. dvs. "Venstrekører" kører ind foran bagvedkørende "højre kører" og alle befinder sig nu i højre vejbanehalvdel. Når forholdene igen tillader det, trækker frontkøreren igen ud til venstre i egen vejbane og de forhenværende venstre kørere følger med så man igen indtager zig - zag formationen.


11. Det er altid frontkøreren der bestemmer. Frontkøreren ligger altid yderst til venstre. Frontkøreren bestemmer fart og rute, og man følger altid med såfremt det ikke er i direkte strid med færdselsreglerne.


12. Den forankørende er altid opmærksom på om den bagved kørende er med - sænk om nødvendigt farten. Dette gælder dog ikke ved frafald, da er det sidste mand i kolonnen der tager kontakt til vedkommende.


13. Ved bagfrakommende udrykningskøretøjer er det den bagerst kørende i kolonnen (der også altid er en venstre kører) der trækker ind i højre vejbanehalvdel og denne manøvre breder sig op igennem rækken. Blink evt. med fjernlyset under denne manøvre for at gøre opmærksom på situationen.


14. Hastigheden forrest i kolonnen er den mest konstante og langsomste, så er man nybegynder eller uerfaren og usikker med,  at køre i kolonne, er det her man skal placere sig, men kan man lide lidt kvikkere og varieret kørsel skal man placere sig bagerst i kolonnen. Uanset hvor man placerer sig, skal man køre med skærpet opmærksomhed da det ikke er helt ufarligt at køre kolonnekørsel.


15. Såfremt der løber smådyr (hare eller mindre) ud foran én på vejen, skal man holde fart og retning, da det ellers kan forvolde større skade på sig selv og andre i kolonnen ved at bremse op eller lave undvigemanøvre.

16. Hvis en kører glemmer at slå blinklyset fra, signalerer den forankørende ved at åbne og lukke sin venstre hånd. (Se skitsen under)
 
Således placerer man sig.